Assessment Center Application

NSSA အသိအမှတ်ပြု အလုပ်အကိုင်ဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်မှု စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ရေးဌာန အဖြစ် လျှောက်ထားရယူနိုင်ပါသည်။အသိအမှတ်ပြု လျှောက်ရန် အောက်ပါ ကိုနှိပ်ပါ။

အတည်ပြုပြီးသောအကောင့်များသာလျှောက်လွှာလုပ်ငန်းစဉ်ကိုစတင်နိုင်လိမ့်မည်။