အမျိုးသားအဆင့်အလုပ်အကိုင်ဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်မှုစစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခံယူမည့်သူများ

မြန်မာနိုင်ငံ လုပ်သားများ ကျွမ်းကျင်မှု “စံ” သတ်မှတ်ပြဋ္ဌာန်းရေးအဖွဲ့ သည် ကျွမ်းကျင်မှု စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ရေး အစီအစဉ်များကို သက်ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းနယ်ပယ် အသီးသီးအတွက် အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိပါသည်။ ဤအစီအစဉ်များကို သတ်မှတ်လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ အရည်အချင်းရှိသူများ သို့မဟုတ် သက်ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းကော်မတီအသီးသီး၏ အတည်ပြုလေ့ကျင့်ရေးသင်တန်းများအား ပြီးမြောက်ထားသူများမှ ဝင်ရောက်ဖြေဆိုခွင့်ရှိပါသည်။ ယင်းတို့၏ ကျွမ်းကျင်မှုအပေါ် မူတည်၍ ဝင်ရောက်ဖြေဆိုအောင်မြင်ပါက အမျိုးသားအဆင့် အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ကို ချီးမြှင့်အပ်နှင်းခံရမည် ဖြစ်ပါသည်။

၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ အောက်တိုဘာလအထိ လုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်ပေါ်မူတည်၍ NSSA အသိအမှတ်ပြုပြီးဖြစ်သော ကျွမ်းကျင်လုပ်သားပေါင်း ကျွမ်းကျင်မှုအဆင့်(၁)တွင် ၁၅၃၂၅ ဦး၊ ကျွမ်းကျင်မှုအဆင့်(၂)တွင် ၁၁၉၄ ဦး ရှိပါသည်။ ၎င်းကျွမ်းကျင်မှုစစ်ဆေးအကဲဖြတ်သူများအားလုံးကို NSSA ၏ အတည်ပြုချက်ဖြင့် ကျွမ်းကျင်မှုစစ်ဆေးအကဲဖြတ်ရေးနှင့် အသိအမှတ်ပြုရေးကော်မတီမှ အသိအမှတ်ပြု (certificate) ပေးခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ (အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ရရှိပြီးသူများ၏အချက်အလက် အသေးစိတ်ကို ရှာဖွေလိုပါက)

 

စစ်ဆေးအကဲဖြတ်မှုအောင်မြင်ရန် သိသင့်သော အချက်များ (လျှောက်ထားလိုပါကသိရှိရန်အချက်များလျှောက်လွှာပုံစံ)

စစ်ဆေးအကဲဖြတ်မှုအောင်မြင်ရန်အတွက် လက်တွေ့စစ်ဆေးမှုနှင့် လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ အသိပညာ စစ်ဆေးမှုနှစ်ခုစလုံးအား အောင်မြင်ရန် လိုအပ်သည်။ ဖြေဆိုသူသည် လက်တွေ့စစ်ဆေးမှုတွင် အောက်ဖော်ပြပါ အခြေအနေများအတိုင်း ဆောင်ရွက်နိုင်မှသာ အောင်မြင်မည်။

(၁) သတ်မှတ်ထားသော လုပ်ငန်းစဉ်တိုင်းတွင် ရမှတ် ၇၅% အနည်းဆုံးရရှိရမည်။ စုစုပေါင်း ရမှတ်တွင်လည်း ပျမ်းမျှ ၇၅% နှင့်အထက် အနည်းဆုံးရရှိရမည်။

(၂) မဖြစ်မနေဆောင်ရွက်နိုင်ရမည်ဟု သတ်မှတ်ထားသောလုပ်ငန်းများကိုလည်း ကျွမ်းကျင်မှု “စံ”သတ်မှတ်ချက်နှင့်အညီ လုပ်ဆောင်နိုင်ရမည်။

(၃) ပြုလုပ်ရမည့် လုပ်ငန်းများအားလုံးကို သတ်မှတ်ချိန်အတွင်း ပြီးစီးအောင် ဆောင်ရွက်နိုင်ရမည်။

ဖြေဆိုသူသည် အသိပညာစစ်ဆေးမှုတွင် အနည်းဆုံး (၆၀%) ရရှိမှသာ အောင်မြင်မည် ဖြစ်သည်။ အကယ်၍ ဖြေဆိုသူတစ်ဦးသည် လက်တွေ့စစ်ဆေးမှုအား အောင်မြင်သော်လည်း အသိပညာစစ်ဆေးမှုတွင် မအောင်မြင်ပါက နောက်တစ်ကြိမ်ဖြေဆိုရာတွင် လက်တွေ့စစ်ဆေးမှုကို ထပ်မံဖြေဆိုရန် မလိုဘဲ အသိပညာစစ်ဆေးမှုကိုသာ ထပ်မံဖြေဆိုရမည်။

သို့သော် လက်တွေ့စစ်ဆေးမှု မအောင်မြင်ပါက နောက်တစ်ကြိမ်ဖြေဆိုရာတွင် လက်တွေ့စစ်ဆေးမှုနှင့် အသိပညာစစ်ဆေးမှု နှစ်မျိုးစလုံးကို ပြန်လည်ဖြေဆိုရမည် ဖြစ်သည်။

 

လက်တွေ့အကဲဖြတ်စစ်ဆေးမှုတွင် လိုက်နာရမည့် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ

အကဲဖြတ်စစ်ဆေးမှုဖြေဆိုသူများသည် အောက်တွင် ဖော်ပြထားသော စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကို သေချာစွာ လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည်။

၁။ လက်တွေ့စစ်ဆေးမှုမခံယူမီ ညွှန်ကြားချက်များအား စနစ်တကျဖတ်ပြီးမှ ဆောင်ရွက်ရန်နှင့် ခွင့်ပြုချက်မရရှိဘဲ မည်သည့်လုပ်ငန်းမှ စတင်ဆောင်ရွက်ခြင်း မပြုရန် ဖြစ်သည်။

၂။ လုပ်ငန်းခွင်အတွက် သင့်လျော်သော ဝတ်စားဆင်ယင်မှုဖြစ်ရမည်။ လုပ်ငန်းခွင်အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးနှင့် ကျန်းမာရေးအတွက် စီမံဆောင်ရွက်မှုများအား ကောင်းမွန်စွာ လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည်။

၃။ သတ်မှတ်ထားသော လုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းကိရိယာများကို အသုံးပြု၍ ဆောင်ရွက်ရမည်။

၄။ လုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းကိရိယာများ ပျက်စီးမှုဖြစ်ပါက စစ်ဆေးရေးမှူးအား အသိပေးပါ။

၅။ ဖြေဆိုချိန်အတွင်း အစားအသောက်များကို ခွင့်မပြုပါ။ ခေတ္တနားချိန်တွင် စစ်ဆေးရေးစင်တာ အပြင်ဘက်တွင် စားသောက်ခြင်း ပြုလုပ်နိုင်သည်။

၆။ ဖြေဆိုမှုနှင့် ပတ်သက်၍ မရှင်းလင်းပါက စစ်ဆေးရေးမှူးအား မေးမြန်းနိုင်သည်။

၇။ သတ်မှတ်ချိန်အတွင်း ပြီးစီးအောင် တစ်ဆက်တည်း ဆောင်ရွက်ရမည်။

အထက်ပါညွှန်ကြားချက်များအား လိုက်နာမှုမရှိပါက အကဲဖြတ်စစ်ဆေးမှုရလဒ်အား ပယ်ဖျက်ခံရမည် ဖြစ်ပါသည်။

 

လုပ်ငန်းခွင်အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေး

လက်တွေ့စစ်ဆေးမှုဝင်ရောက်ဖြေဆိုသူများသည် အကဲဖြတ်စစ်ဆေးရေးမှူးများ၏ လမ်းညွှန်ချက်အတိုင်း လုပ်ငန်းခွင်နှင့် သက်ဆိုင်သော အောက်ပါခန္ဓာကိုယ်အကာအကွယ်ပြု ပစ္စည်းများအား ဝတ်ဆင်သုံးစွဲရမည်။ ထို့အပြင် ဖြေဆိုသူများသည် လုပ်ငန်းတခုစီအလိုက် လိုအပ်သော အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေး အလေ့အကျင့် (Task Specific Safety Practices) များကိုလည်း လိုက်နာဆောင်ရွက်ရန် အရေးကြီးပါသည်။

 

အလုပ်အကိုင်အလိုက် ကျွမ်းကျင်မှု စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခံယူလိုသူများအတွက် ကြိုတင်စိစစ်သင့်သော အချက်များ (Self-Assessment Form)
Air Con အလုပ်အကိုင် ကျွမ်းကျင်မှု စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခံယူလိုသူ လုပ်သားများအတွက် ကြိုတင်စိစစ်သင့်သော အချက်များ 
Bell Person အလုပ်အကိုင် ကျွမ်းကျင်မှု စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခံယူလိုသူ လုပ်သားများအတွက် ကြိုတင်စိစစ်သင့်သော အချက်များ 
ငွေကိုင်ဝန်ထမ်း အလုပ်အကိုင် ကျွမ်းကျင်မှု စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခံယူလိုသူ လုပ်သားများအတွက် ကြိုတင်စိစစ်သင့်သော အချက်များ 
သန့်ရှင်းရေး အလုပ်အကိုင် ကျွမ်းကျင်မှု စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခံယူလိုသူ လုပ်သားများအတွက် ကြိုတင်စိစစ်သင့်သော အချက်များ 
အိပ်ခန်းဆောင်ထိန်းသိမ်းရေး အလုပ်အကိုင် ကျွမ်းကျင်မှု စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခံယူလိုသူ လုပ်သားများအတွက် ကြိုတင်စိစစ်သင့်သော အချက်များ 
အရောင်းသမား အလုပ်အကိုင် ကျွမ်းကျင်မှု စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခံယူလိုသူ လုပ်သားများအတွက် ကြိုတင်စိစစ်သင့်သော အချက်များ 
အစားအသောက်ဧည့်ခံကျွေးမွေးဆိုင်ရာဝန်ထမ်း အလုပ်အကိုင် ကျွမ်းကျင်မှု စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခံယူလိုသူ လုပ်သားများအတွက် ကြိုတင်စိစစ်သင့်သော အချက်များ 
မော်တော်ယာဉ်စက်ပြင် အလုပ်အကိုင် ကျွမ်းကျင်မှု စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခံယူလိုသူ လုပ်သားများအတွက် ကြိုတင်စိစစ်သင့်သော အချက်များ 
အုတ်စီလုပ်သား အလုပ်အကိုင် ကျွမ်းကျင်မှု စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခံယူလိုသူ လုပ်သားများအတွက် ကြိုတင်စိစစ်သင့်သော အချက်များ 
ဆောက်လုပ်ရေးလက်သမား အလုပ်အကိုင် ကျွမ်းကျင်မှု စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခံယူလိုသူ လုပ်သားများအတွက် ကြိုတင်စိစစ်သင့်သော အချက်များ 
Electrician (Building) အလုပ်အကိုင် ကျွမ်းကျင်မှု စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခံယူလိုသူ လုပ်သားများအတွက် ကြိုတင်စိစစ်သင့်သော အချက်များ 
မြေတူးစက်မောင်း အလုပ်အကိုင် ကျွမ်းကျင်မှု စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခံယူလိုသူ လုပ်သားများအတွက် ကြိုတင်စိစစ်သင့်သော အချက်များ 
Fork Lift အလုပ်အကိုင် ကျွမ်းကျင်မှု စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခံယူလိုသူ လုပ်သားများအတွက် ကြိုတင်စိစစ်သင့်သော အချက်များ 
အထည်ချုပ် အလုပ်အကိုင် ကျွမ်းကျင်မှု စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခံယူလိုသူ လုပ်သားများအတွက် ကြိုတင်စိစစ်သင့်သော အချက်များ 
GMAW အလုပ်အကိုင် ကျွမ်းကျင်မှု စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခံယူလိုသူ လုပ်သားများအတွက် ကြိုတင်စိစစ်သင့်သော အချက်များ 
စက်ကိရိယာ ကိုင်တွယ်မောင်းနှင်သူ အလုပ်အကိုင် ကျွမ်းကျင်မှု စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခံယူလိုသူ လုပ်သားများအတွက် ကြိုတင်စိစစ်သင့်သော အချက်များ 
MMAW အလုပ်အကိုင် ကျွမ်းကျင်မှု စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခံယူလိုသူ လုပ်သားများအတွက် ကြိုတင်စိစစ်သင့်သော အချက်များ 
လယ်ယာစက်သုံးကိရိယာ စက်ပြင် အလုပ်အကိုင် ကျွမ်းကျင်မှု စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခံယူလိုသူ လုပ်သားများအတွက် ကြိုတင်စိစစ်သင့်သော အချက်များ 
Pneumatic အလုပ်အကိုင် ကျွမ်းကျင်မှု စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခံယူလိုသူ လုပ်သားများအတွက် ကြိုတင်စိစစ်သင့်သော အချက်များ 
Rubber Latex Harvesting Worker အလုပ်အကိုင် ကျွမ်းကျင်မှု စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခံယူလိုသူ လုပ်သားများအတွက် ကြိုတင်စိစစ်သင့်သော အချက်များ 
အင်ဂျင်ငယ် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး အလုပ်အကိုင် ကျွမ်းကျင်မှု စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခံယူလိုသူ လုပ်သားများအတွက် ကြိုတင်စိစစ်သင့်သော အချက်များ 
ကြွေပြားလုပ်သား အလုပ်အကိုင် ကျွမ်းကျင်မှု စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခံယူလိုသူ လုပ်သားများအတွက် ကြိုတင်စိစစ်သင့်သော အချက်များ