ရခိုင်ပြည်နယ်

NSSA ကျွမ်းကျင်မှု အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ပေးပွဲ

မြန်မာနိုင်ငံလုပ်သားများ ကျွမ်းကျင်မှု စံသတ်မှတ်ပြဋ္ဌာန်းရေးအဖွဲ့၏ အမျိုးသားအဆင့် ကျွမ်းကျင်မှု အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ပေးပွဲ အခမ်းအနားအား၂၀၁၉ ခုနှစ် အောက်တိုဘာ ၂၈ ရက် နေ့တွင် ရန်ကုန်မြို့ သုဝဏ္ဏ ဗဟိုဆောက်လုပ်ရေး သင်တန်းကျောင်း တွင်ကျင်းပပြုလုပ်မည် ဖြစ်ပါသည်။