ဆက်သွယ်ရန်/စုံစမ်းရန်

ကျွမ်းကျင်မှုစစ်ဆေးအကဲဖြတ်ရေးခံယူလိုသူများအနေဖြင့် သိရှိလိုသည်များ စုံစမ်းမေးမြန်းရန်

မြန်မာနိုင်ငံ လုပ်သားများ ကျွမ်းကျင်မှုစံသတ်မှတ်ပြဋ္ဌာန်းရေးအဖွဲ့(National Skills Standards Authority-NSSA) မှ အောက်ဖော်ပြပါ အလုပ်အကိုင်များအတွက် ကျွမ်းကျင်မှု စစ်ဆေးအကဲဖြတ်လျက်ရှိပြီး အရည်အသွေးပြည့်မီသူများကို အမျိုးသားအဆင့် အလုပ်အကိုင် ဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်မှုအသိအမှတ်ပြုလက်မှတ် (Certificate) ထုတ်ပေးလျက်ရှိရာ အလုပ်အကိုင် ဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်မှုအသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်မရှိသေးသော လုပ်ငန်းခွင်ရှိ ကျွမ်းကျင်လုပ်သား များ၊ အလုပ်အကိုင်ရှာဖွေလိုသူများနှင့် အလုပ်အကိုင်အလိုက် ကျွမ်းကျင်မှုလေ့ကျင့်ရေးသင်တန်း ဆင်းများအနေဖြင့်  ကျွမ်းကျင်မှု အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ရယူလိုပါက ဖုန်းအမှတ်- ၀၆၇-၃၄၃၀၄၉၇/ ၀၆၇-၃၄၃၀၀၈၈/ ၀၁-၈၅၆၀၁၂၇ သို့ ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်-

ကျွမ်းကျင်မှု အဆင့်-၂ စစ်ဆေးအကဲဖြတ်နေသော အလုပ်အကိုင်အမျိုးအစား

စဉ် ကျွမ်းကျင်မှုအဆင့် -၂ စစ်ဆေးအကဲဖြတ်နေသော အလုပ်အကိုင်အမျိုးအစား
၁။

လေအေးပေးစက်တပ်ဆင်သူ

Air- Con Installer

၂။

လျှပ်စစ်တပ်ဆင်ခြင်း

Electrician

၃။

ပရိဘောဂလက်သမား

Cabinet Maker

၄။

အဆောက်အဦလက်သမား

Carpenter

၅။

ဂဟေဆက်လုပ်သား (MMAW)

Welder (MMAW)

၆။

အုတ်စီလုပ်သား

Brick Layer

၇။

အထည်ချုပ်လုပ်သား

Garment

၈။

လေဖိအားသုံးစက်ကိရိယာကိုင်တွယ်မောင်းနှင်သူ

Pneumatic
၉။

သံရည်ကျိုလုပ်သား

Foundry

 

ကျွမ်းကျင်မှု အဆင့်-၁ စစ်ဆေးအကဲဖြတ်နေသော အလုပ်အကိုင်အမျိုးအစား

စဉ် အလုပ်အကိုင်အမျိုးအစား စဉ် အလုပ်အကိုင်အမျိုးအစား

၁။

လေအေးပေးစက်တပ်ဆင်သူ

(Air- Con Installer)
၁၆။

သံရည်ကျိုလုပ်သား

(Foundry)

   ၂။

ပရိဘောဂလက်သမား

(Cabinet Maker)
၁၇။

စက်ကိရိယာကိုင်တွယ်မောင်းနှင်သူ

(Machinist)
  ၃။

အဆောက်အဦလက်သမား

(Carpenter)
၁၈။

လယ်ယာသုံးစက်ကိရိယာစက် ပြင်လုပ်သား

(Motorized Farm)
 ၄။

လျှပ်စစ်တပ်ဆင်ခြင်း

(Electrician)
၁၉။

အသေးစားစက်ပြင်

(Small Engine Mechanic)
 ၅။

ဟိုတယ်စားပွဲထိုး

(Waiting Staff)
၂၀။

စက်ယန္တရားမောင်းနှင်သူ

(Excavator)
 ၆။

ဂဟေဆက်လုပ်သား (MMAW)

(Welder-MMAW)
၂၁။

ဝါးခွေထည်လုပ်သား

(Bamboo Coiling Craftsman)
 ၇။

ဂဟေဆက်လုပ်သား (GMAW)

(Welder-GMAW)
၂၂။

စက်ရက်ကန်းလုပ်သား

Power Loom
 ၈။

ဂဟေဆက်လုပ်သား (FCAW)

(Welder-FCAW)
၂၃။

လက်ရက်ကန်းလုပ်သား

(Hand Loom)
 ၉။

အုတ်စီလုပ်သား

(Brick Layer)
၂၄။

ရိုးရာလွန်းရာကျအချိတ်လုပ်သား

(Traditional Loom)
 ၁၀။

ငွေကိုင်လုပ်သား

(Cashier)
၂၅။

ကြက်မွေးမြူရေးလုပ်သား

(Poultry Farm)
 ၁၁။

အထည်ချုပ်လုပ်သား

(Garment)
၂၆။

ဝန်ချီစက်မောင်း

(Forklift)
 ၁၂။

အိပ်ခန်းဆောင်ဝန်ထမ်း

(Room Attendant)
၂၇။

ရာဘာအစေးခြစ်လုပ်သား

(Rubber)
 ၁၃။

အရောင်းစာရေးဝန်ထမ်း

(Sale Person)

၂၈။

သံချည်သံကွေး

(Barbender)

 ၁၄။

မော်တော်ယာဉ်စက်ပြင် လုပ်သား

(Automotive Mechanic)

၂၉။

ဟိုတယ်ဧည့်ကြိုဝန်ထမ်း

(Bell Person)

၁၅။

ကြွေပြားကပ်လုပ်သား

(Tiler)

   

 

 

ရုံးချုပ် - နေပြည်တော်

NSSA Secretariat Office 

ရုံးအမှတ် ၅၁၊ အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန၊ နေပြည်တော်။

ဖုန်း - ၀၆၇ ၄၃၀၄၃၅၊ ၄၃၀၄၉၇၊ ၄၃၀၂၇၆

Email - [email protected]

ACC Office 

ရုံးအမှတ်(၃၇)၊ စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် စက်မှုဝန်ကြီးဌာန။

ဖုန်း ၀၆၇ − ၃၄၀၈၃၇၉၊ ၀၆၇− ၃၄၀၈၄၀၄

E mail [email protected]

ရုံးခွဲ/အထောက်အကူပြုရုံးများ

ACC ရုံးခွဲ (ရန်ကုန်)

အမှတ် (၁၉၂)၊ စက်မှုရိပ်သာဝင်း၊ ကမ္ဘာအေးဘုရားလမ်း၊ ဗဟန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး။

ဖုန်း - ၀၁ − ၃၈၆၀၅၆၀၁

Email - [email protected]

NSSA အထောက်အကူပြုရုံး (Yangon)

အမှတ် ၂၉၈၊ မြနန္ဒာလမ်း၊ ၁၃ ရပ်ကွက်၊ ရန်ကင်းမြို့နယ်။

ဖုန်း - ၀၁ ၃၅၆၀၁၂၇၊ ဖက်စ် - ၀၁ ၃၅၆၀၁၂၇

Email - [email protected]

NSSA အထောက်အကူပြုရုံး (မန္တလေး)

H- 250 ၊ စက်မှုဇုန်(၂)၊ ကနောင်မင်းသားကြီးလမ်း၊ ၄၇ လမ်းနှင့် ၄၈ လမ်းကြား၊ ကျွမ်းကျင်မှုလေ့ကျင့်ရေးသင်တန်းကျောင်း(မန္တလေး)၊ ပြည်ကြီးတံခွန်မြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး။

ဖုန်း - ၀၂ − ၅၁၅၂၃၇၂

Email - [email protected]

NSSA အထောက်အကူပြုရုံး (စက်စဲ)

စက်စဲကျေးရွာ၊ ကျွမ်းကျင်မှုလေ့ကျင့်ရေးသင်တန်းကျောင်း(စက်စဲ)၊ သံဖြူဇရပ်မြို့နယ်၊ မွန်ပြည်နယ်။

ဖုန်း - ၀၉ −၂၅၉၉၇၄၂၁၉၊

Email - [email protected]

ACC ရုံးခွဲ (ရန်ကုန်)

အမှတ် (၁၉၂)၊ စက်မှုရိပ်သာဝင်း၊ ကမ္ဘာအေးဘုရားလမ်း၊ ဗဟန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး။

ဖုန်း - ၀၁ − ၃၈၆၀၅၆၀၁

Email - [email protected]

NSSA အထောက်အကူပြုရုံး (ဖားအံ)

လှာကမြင်ကွက်သစ်ရပ်ကွက်၊ ကျွမ်းကျင်မှုလေ့ကျင့်ရေးသင်တန်းကျောင်း(ဖားအံ)၊ ဇွဲကပင်ကစားကွင်းအနီး၊ ဘားအံမြို့၊ ကရင်ပြည်နယ်။

ဖုန်း - ၀၅၈− ၈၉၀၄၀၀၆

Email - [email protected]

NSSA အထောက်အကူပြုရုံး (မကွေး)

အမှတ်(၉)၊ စီတာပတ်ကွင်းလမ်း၊ စိုးကောမင်းရပ်ကွက်၊

မကွေးပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးတောင်ဘက်၊ အလုပ်သမားညွှန်ကြားရေးဦးစီးဌာန၊

မကွေးတိုင်းဒေသကြီးရုံး၊ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး။

Email - [email protected]

NSSA အထောက်အကူပြုရုံး (ပဲခူး)

ကွင်းအမှတ်(၆၅၃)၊ ဦးပိုင်အမှတ် ၃၇/ ၂၊ ပဲခူးမြို့ရှောင်လမ်းမကြီး၊

အဝိုင်းကျေးရွာ၊ ပဲခူးမြို့၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး။

NSSA အထောက်အကူပြုရုံး (ပုသိမ်)

အမှတ်(၁၃) ကင်မလင်းကျွန်း၊

ကညနရုံးအနီး၊ ပုသိမ်မြို့၊ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး။

ဖုန်း - ၀၄၂− ၂၃၈၄၇

Email - [email protected]